- Băieţii de la corecturi te roagă să foloseşti semne de punctuaţie şi majusculă la început de propoziţie.

- bine