- Mioriţă laie, Laie bucălaie, De 3 zile-ncoace iarba nu-ţi mai place.
- Drăguţule bace, de 3 zile-ncoace cine-ţi vinde iarbă în piept te cam trage.